OUTLET! PONAD TYSIĄC PRODUKTÓW Z RABATEM DO 60%! SPRAWDŹ! DODATKOWY RABAT 3% Z KODEM: OUT3
KUPUJ TANIEJ! Z KODEM SUPERTATA DODATKOWE 3% RABATU. SKORZYSTAJ JUŻ TERAZ! KLIKNIJ, ABY AKTYWOWAĆ!
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument został przygotowany z myślą o zapewnieniu standardów bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z prawem, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwany dalej RODO).

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Walkabout sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ruczaj 89, 02-997 Warszawa, NIP: 52725220, REGON: 140731175 (dalej jako „Administrator”)

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas: adres e-mail: ochronadanych@montiko.pl, adres pocztowy: Montiko.pl, ul. Ruczaj 89, 02-997 Warszawa.

3. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku ze sprzedażą towaru i/lub świadczeniem usług i/lub transakcjami dokonywanymi przez Ciebie.

4. Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbieramy następujące dane osobowe:

·         poprzez rejestrację konta - imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a także dane rozliczeniowe do faktur i adresowe dla dostaw towarów (nazwa odbiorcy, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość);

·         poprzez złożenie zamówienia bez rejestracji – imię i nazwisko; adres e-mail, numer telefonu, dane rozliczeniowe do faktur, dane adresowe dla dostaw towarów (nazwa odbiorcy, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość);

·         poprzez formularz zapisu do newslettera - adres e-mail;

·         poprzez formularz reklamacji - imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a także dane adresowe (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość);

·         poprzez kontakt mailowy – adres e-mail, imię i nazwisko oraz inne dane które powierzasz nam formułując zapytanie;

·         poprzez wyświetlenie strony internetowej - adres IP kompatybilnego z Internetem urządzenia, na którym jest wyświetlana strona, datę i godzinę wejścia, nazwę i adres URL wyświetlanego pliku, stronę z której nastąpiło wejście (adres URL strony), użytą przeglądarkę i ewentualnie system operacyjny komputera połączonego z Internetem oraz nazwę operatora Internetu;

·         poprzez pliki cookies - informacje odnoszące się do używanego urządzenia końcowego, zapisywane w plikach cookies

5. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną i/lub sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu internetowego i/lub pełnego korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego prowadzonego przez Administratora, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary i/lub usługi;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów sprzedaży w sklepie internetowym Administratora;
 • realizacji innych umów zawieranych w ramach programów dostępnych dla klientów, jeżeli uczestniczysz w tych programach;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora, towarów sklepu internetowego Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail i/lub telefon;
 • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych sklepu internetowego Administratora oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa;
 • prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www sklepu internetowego;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością;
 • komunikacji z Tobą, np. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając email: marketing@montiko.pl o treści „Cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych” oraz wskazując dane do identyfikacji Twojego konta klienta. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

6. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: adres e-mail, login, hasło, telefon (w przypadku konta zwykłego) lub adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

7. Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

9. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • Naszym dostawcom w celu realizacji Twoich uprawnień np. z rękojmi lub gwarancji i/lub podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe;
 • Naszym pracownikom lub współpracownikom obsługującym Twoje zamówienia, zgłoszone zwroty lub reklamacje
 • Firmom kurierskim (DHL, INPOST, POCZTA POLSKA), w celu dostawy Twojego zamówienia
 • Firmom związanym z analizą ruchu na stronie i remarketingiem (Google, Facebook, Sales Menago, Traffic Trends, SmartYou), by zapewnić lepszą obsługę
 • Firmom świadczącym usługi porównywania cen i opinii w internecie (Skąpiec, Ceneo, Opineo, Okazje.info)
 • IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, jako operatora IdoSell Shop (platformy, na której znajduje się nasz sklep internetowy).
 • BIURO RACHUNKOWE  WTG S.C. MARIA KOŚCIOŁOWSKA, MACIEJ KOŚCIOŁOWSKI, Szeligowska 7/8, 01-319 Warszawa. Firma, która dba aby wszelkie rozliczenia w naszej firmie odbywały się w sposób prawidłowy.

Powyższe podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Twoje dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Administratora i nie będzie wykraczać poza zakres celów wskazanych w pkt 5.

Dane mogą być również przekazywane, podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, w powołaniu na odpowiednia podstawę prawną (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

10. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i/lub okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

11. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane mogą być jednak przekazywane do podmiotów w krajach spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (tzw. kraje trzecie), które współpracują z nami jako kontraktowe podmioty przetwarzające (np. dostawcy usług IT lub centra obliczeniowe).

Jeżeli przekazujemy Twoje dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych UE) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Twoją zgodę.

12. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym w celu i w formie profilowania).

Profilowanie  może być dokonywane na podstawie Twoich dotychczasowych działań. Polega ono na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam lub dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami możesz być zainteresowany, i na przedstawieniu Ci dobranej w ten sposób oferty, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Na potrzeby profilowania nie przetwarzamy danych wrażliwych. W związku z profilowaniem przetwarzamy dane, które są uprzednio pseudonimizowane lub zostały przez nas zagregowane. Jeżeli nie jest możliwe dokonanie profilowania na danych podlegających pseudonimizacji lub zagregowaniu, wykorzystujemy typowe dane: adres e-mail, IP lub cookies.

W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw odnośnie profilowania. Od momentu wniesienia sprzeciwu nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

POLITYKA COOKIES

Nasze witryny mogą wykorzystywać pliki „cookies” które służą identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszych serwisów. Pliki te zapewniają poprawne działanie witryny. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie plików „Cookies”, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób (więcej informacji poniżej).

 

Informacje ogólne

Walkabout sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Ruczaj 89, 02-997 Warszawa, NIP: 52725220, REGON: 140731175,  jako właściciel i Administrator Serwisu (dalej: Serwis) przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania w Serwisie plików „cookies”.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”. Informacje zbierane w sposób automatyczny nie są wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji rodzących zobowiązania po stronie Użytkownika.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

 

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika Serwisu. W szczególności poprzez pliki cookies nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

 

Jakich plików „cookies” używamy?

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

A. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi

Niezbędne - są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.

Funkcjonalne - są ważne dla działania Serwisu:

 • służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
 • służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w plikach cookies może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej
 • służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo
 • bez ustawień zapisanych w plikach cookies może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,

Biznesowe - umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

B. Ze względu na czas przez jaki cookies będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika

Cookies tymczasowe (session cookies) - cookies umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu.

Cookies stałe (persistent cookies) - nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny.

C. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies

Cookies własne (first party cookies) - cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona.

Cookies zewnętrzne (third-party cookies) - cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.

D. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika

Nieszkodliwe - Obejmujące cookies:

 • niezbędne do poprawnego działania witryny,
 • potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika.

Badające - wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.

 

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

·         konfiguracji serwisu - dostosowania indywidulanych ustawień Serwisu i personalizacji interfejsu do indywidualnych potrzeb Użytkownika (m. in w zakresie wybranego regionu, języka, rozmiaru czcionki) oraz dostosowania  zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika (m. in. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści),

·         zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodność serwisu - umożliwienia weryfikacji autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu

·         uwierzytelniania - utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwienia weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki; optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

·         stanu sesji - zapisywania informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny; mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach;

·         zapewnienia pełnej funkcjonalności Serwisu - dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

·         zapamiętania lokalizacji użytkownika - umożliwienia dostosowania dostarczanych treści do lokalizacji Użytkownika;

·         reklamy – umożliwienia wyświetlania reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny);

·         analizy i badania, audytu oglądalności - tworzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania z usług Administratora w celu zrozumienia preferencji użytkowników i dostosowania treści Serwisu do potrzeb użytkowników

 

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika:

·         niezbędne – dane uwierzytelniające użytkownika po rejestracji podczas kolejnego logowania, informacje o wejściach użytkownika w celu zapamiętania danych wejściowych na kilku podstronach m. in. przeniesienia produktów do koszyka, zdarzenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa np. informacje o nieudanych próbach logowania;

·         preferencyjne – związane z dopasowaniem interfejsu użytkownika;

·         statystyczne/reklamowe – indywidulany identyfikator użytkownika, pseudonimizowany profil użytkownika, informacje o potencjalnym zainteresowaniu produktami oraz schematy przeglądania Serwisu.

Wszelkie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Podstawą prawną korzystania z plików cookie niezbędnych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie danych w celu świadczenia usług w trakcie zawierania lub wykonywania umowy. Podstawą przetwarzania informacji w celach statystycznych i reklamowych jest zgoda użytkownika na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Administrator Serwisu informuje, że ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

pixel